Imaju li CNG punionice budućnost

cng punionice

CNG punionice dizajnirane su za punjenje spremnika motornih vozila stlačenim prirodnim plinom koji se obično koristi kao alternativa tradicionalnim gorivima poput benzina (petrola) i dizela. 

Prema nedavnim znanstvenim istraživanjima, više od 30% svjetskih emisija CO2 potječe iz sektora za promet, pri čemu cestovni promet sudjeluje s više od 70% tih emisija. Budući da je cestovni promet jedan od glavnih izvora onečišćenja, potrebno je preispitati navike i uvesti alternative koje bi poboljšale kvalitetu zraka i života.

S porastom cijena goriva, bilježi se i porast CNG vozila. Osim što smanjuju cijene, CNG vozila također su dobra opcija za vrste goriva. Ovo je od posebne važnosti kada je u pitanju pridržavanje ekoloških mjera. Danas su ovakva vozila sve popularnija, a s njima dolazi i ušteda na gorivu te trend smanjenja emisije ugljičnog dioksida.

Što su CNG punionice?

CNG punionice su objekti u kojima se skladišti i distribuira stlačeni prirodni plin (CNG) vozilima opremljenim za korištenje ovog alternativnog goriva. Na CNG punionicama, vozila mogu napuniti svoje spremnike na sličan način kao što se benzinski ili dizelski automobili opskrbljuju gorivom na tradicionalnim benzinskim postajama.

Ključne su za infrastrukturu koja podržava korištenje vozila na CNG. CNG punionice vozačima pružaju pristup opcijama punjenja izvan konvencionalnih benzinskih i dizelskih goriva.

U Macel Plinu, jednom od vodećih pružatelja usluga u sektoru alternativnih goriva, CNG punionice su organizirane prema specifičnim klasifikacijama radi bolje učinkovitosti i prilagodljivosti različitim tipovima vozila.

Ključna podjela je između punionica s posadom i bez posade. Punionice s posadom nude korisnicima podršku i uslugu punjenja od strane obučenog osoblja. Ovo je posebno korisno za vozače koji možda nemaju iskustva s CNG sustavima ili zahtijevaju dodatnu pomoć tijekom procesa punjenja.

Punionice bez posade omogućuju vozačima da samostalno obave proces punjenja, pružajući brzu i jednostavnu uslugu bez potrebe za ljudskim nadzorom. 

CNG punionice razlikuju se i prema tipovima nastavaka pištolja na stanicama kako bi se omogućila optimalna kompatibilnost s različitim vozilima. Za osobna vozila, koristi se standardni nastavak NGV1, dok se za teška teretna vozila poput kamiona, autobusa i vozila s većim spremnicima koristi NGV2 nastavak.

Ova precizna klasifikacija omogućuje pružanje najbolje moguću uslugu svim korisnicima, bez obzira na vrstu vozila koju voze ili njihove potrebe tijekom procesa punjenja.

Porast broja vozila na prirodni plin

Prema nedavnom izvješću Međunarodne energetske agencije, očekuje se da će broj vozila koja koriste prirodni plin doseći 25 milijuna do 2030. godine. Ovaj rast označava značajan porast, u usporedbi s 22,5 milijuna vozila zabilježenih u 2018. godini. Taj porast može se pripisati nizu prednosti koje stlačeni prirodni plin (CNG) nudi u odnosu na tradicionalna goriva.

Prednosti CNG-a

  1. Ekološka održivost: CNG ima čistije izgaranje od tradicionalnih goriva, što rezultira manjim emisijama štetnih plinova poput CO2 i dušikovih oksida. Zbog toga je popularan izbor koji doprinosi smanjenju onečišćenja zraka i emisija stakleničkih plinova u urbanim područjima. 
  2. Ekonomičnost: Vozila koja koriste CNG imaju niže troškove goriva u usporedbi s vozilima koja koriste dizelsko gorivo ili motorni benzin. Cijene prirodnog plina obično su stabilnije od cijena tradicionalnih goriva. To može rezultirati uštedama za javni prijevoz, komercijalne flote i privatna vozila. Primjerice, recimo da je prosječna potrošnja vozila 8l/100 km benzina. Kada se prebaci na LPG, potrošnja bi bila oko 10l/100 km plina. Međutim, ako se prebaci na CNG, potrošnja bi bila 5,5 kg/100 km metana. Očito je kolike su uštede prelaskom na CNG.
  3. Sigurnost: U slučaju sudara, cilindri s CNG-om manje su opasni od spremnika benzina i dizela zbog svoje veličine, strukture i položaja unutar vozila. Ti cilindri imaju sigurnosne uređaje koji su dizajnirani da oslobode plin ako dođe do višeg od normalnog tlaka ili temperature. Temperatura paljenja CNG-a je 600⁰C, što je više od benzina (320⁰C) i dizela (285⁰C). To znači da su vozila na CNG manje sklonija zapaljenju pod bilo kojim okolnostima. CNG je lakši od zraka. To znači da će se, u slučaju curenja, raspršiti u atmosferu. Za razliku od benzina ili dizela koji se skupljaju na tlu i predstavljaju opasnost od požara.
  4. Niži troškovi održavanja: Motori koji koriste CNG obično zahtijevaju manje održavanja zbog čišćeg izgaranja i manje prisutnosti štetnih tvari. To može rezultirati smanjenim troškovima servisa i duljim vijekom trajanja vozila.
  5. Dugovječnost motora: Korištenje CNG-a može produžiti životni vijek motora vozila zbog manje korozije i smanjenog trošenja unutarnjih komponenti motora.

Infrastruktura u Europi i zakonodavni okvir

Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća postavila je obvezu razvoja mreža postaja za punjenje vozila s alternativnim gorivima do kraja 2025. godine. Ova inicijativa pokazuje kako se primjena prirodnog plina u prometu promatra kao korak prema zaštiti okoliša te kao strategija za jačanje gospodarstva i sigurnosti opskrbe energijom.

U Europi već postoji 3500 punionica stlačenog prirodnog plina (CNG), s različitim brojevima punionica u različitim zemljama. Među susjednim zemljama Hrvatske, Srbija prednjači s 43 punionica, dok slijede Mađarska s 21 i Slovenija sa 6 takvih postaja. Hrvatska bilježi porast broja punionica, s postojećim u Zagrebu, Rijeci i Slavonskom Brodu.

Rastuća popularnost CNG punionica

Upotreba CNG-a u prometu bilježi značajan rast iz godine u godinu, s povećanjem broja vozila od oko 30% godišnje. Ova perspektiva rasta pokazuje da su svijest o ekološkim pitanjima i ekonomska održivost glavni pokretači prelaska na alternativna goriva poput stlačenog prirodnog plina (SPP/CNG).

U svjetlu globalnih izazova vezanih uz klimatske promjene i smanjenje emisija štetnih plinova, ulaganje u infrastrukturu i tehnologiju koja podržava upotrebu CNG-a u prometu postaje sve važnije. Stlačeni prirodni plin predstavlja ključnu komponentu u tranziciji prema održivijoj budućnosti prometa.

Nova era sigurno dolazi, ali vjerujemo da uz LNG punionice, punionice SPP/CNG još uvijek imaju budućnost. 

Macel Plin d.o.o. specijalizirana za projektiranje, izgradnju i upravljanje CNG punionicama te pruža održavanje i usluge 24/7. Za bilo kakva pitanja, slobodno nas kontaktiraje

Skip to content