VAŠ POUZDANI PARTNER

Macel plin

Jedinica za rekompresiju evakuacije plinovoda – KPPP

Kompresorska jedinica prenosi prirodni plin iz plinovoda, sprečavajući njegovo ispuštanje u atmosferu tijekom održavanja, popravaka ili građevinskih radova. Naime, budući da se plin preusmjerava u isti ili susjedni plinovod, nema nagativnog učinka po okoliš. Ovaj potpuno integrirani sustav montiran je na čvrstu čeličnu konstrukciju, pričvršćenu na poluprikolicu i dizajniran za praktičnu plug-and-play ugradnju.

Saznaj više

Mjerno-redukcijska stanica (MRS)

Ponosimo se stručnošću u području projektiranja, proizvodnje i nabavke MRS-a. Cilj nam je zadovoljiti specifične zahtjeve korisnika. Mjerno-redukcijska stanica služi za transport i distribuciju prirodnog plina. Mjerno-redukcijska stanica vrši redukciju tlaka prirodnog plina na tlak distribucijske plinske mreže ili drugi tlak koji zahtijevaju potrošači izravno priključeni na plinovodni sustav. Osim toga, vrši mjerenje isporučenih količina plina.

Saznaj više

SPP rješenja

Projektiranje, izrada, montaža, puštanje u pogon i održavanje punionica stlačenog prirodnog plina, po sistemu “ključ u ruke”, koji se koristi za pogon motornih vozila kao alternativno gorivo. Punionice stlačenog prirodnog plina rješenja su koja nude najbolji kompromis između ekoloških karakteristika, dostupnosti energetskih resursa i tehnološkog razvoja.

Saznaj više

Rješenja za analizu prirodnog plina

Nudimo cjelovita, integrirana rješenja za uzimanje uzoraka (sampling) prirodnog plina i fluida te njihovu obradu u komercijalne i tehnološke svrhe. Projektiramo, dobavljamo, montiramo i održavamo analizatore: Aurora, Oxy.lq, te Amatek i kromotografe: ABB, ENCAL 3000.

Saznaj više

Radovi na plinovodu bez prekida opskrbe

Radovi na plinovodu bez prekida opskrbe izvode se postupkom baloniranja. Baloniranje je postupak kojim se uz pomoć balona sprječava protok plina u određenoj dionici plinovoda.

Saznaj više

Više-elementski spremnik (MEGC) s poluprikolicom

MEGC se obično koristi za transport i distribuciju plina pod visokim tlakom (obično 200÷300 bara) u velikim količinama; ovisno o plinu koji se transportira, vrsti distribucije i organizacijskim zahtjevima, moguće je nekoliko rješenja.

Saznaj više

Stanica za opskrbu sintetskim plinom – GRIZO

Stanica GRIZO potrošačima nudi potpuno neovisnu opskrbu sintetskim plinom (SNG), idealnom zamjenom za prirodni plin (NG). Ovaj pristup eliminira potrebu za zamjenom integrirane opreme na postrojenjima te donosi značajne uštede i povećanje učinkovitosti.

Saznaj više
Reference

Partneri