Završetak punionice SPP (CNG) za slovenskog partnera

Prema narudžbenici slovenskog partnera, NRG trgovina in zastopanje, d.o.o., završena je izrada punionice stlačenog prirodnog plina te je ona 22.02.2021. transportirana iz proizvodne hale firme Macel plin d.o.o. na montažu i konačnu lokaciju u Ljubljani, Letališka cesta kod krajnjeg korisnika Energetika Ljubljana d.o.o..

Isporučena punionica stlačenog prirodnog plina prva je proizvedena u firmi Macel plin d.o.o. sa jedinstvenim, sklopnim certifikatom – CE oznakom gotovog proizvoda izdanog od Tijela za ocjenu sukladnosti, čime je izrada punionica stlačenog prirodnog plina na razini firme došla na novu, višu razinu orijentiranu europskom tržištu, zadovoljavajući europske norme i standarde proizvodnje tlačnih proizvoda.

Investitor: NRG trgovina in zastopanje d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, Slovenia

Predmet Ugovora: Equipment of CNG plant by Letaliska cesta

Uvođenje u posao: 16.12.2020.

Planirano puštanje u rad: u proljeće 2021.

Lokacija projekta: Letališka cesta, Ljubljana, Slovenia

Kapacitet: Predviđeni kapacitet punionice je 1300 Nm3/h plina, sa ulaznim tlakom od 16 bar g.

Punionica se sastoji od elektro sobe za upravljanje, ulaznog cjevovoda spojenog na distribucijsku mrežu, skida kompresora sa pripadajućom opremom, sušača plina i prostora za skladištenje stlačenog plina, a u samom skladištu nalazi se 25 boca na random tlaku od 275 bar g.

Skip to content