MRS Magadenovac puštena u rad krajem listopada

Investitor: PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, 10 000 Zagreb

Predmet Ugovora: Izrada, puštanje u rad i održavanje tipskih kontejnerskih MRS 1 x 400 m4/h, 50 bar (za lokacije Čađavica, Hampovica, Gola i Molve selo) i tipske kontejnerske MRS 2 x 4000 m3/h, 50 bar (za lokaciju Sirač)

Pušten u pogon: 29.10.2020.

Lokacija projekta: MAGADENOVAC, OPĆINA MAGADENOVAC, Osječko-Baranjska županija, Republika Hrvatska

Isporučena 2X4000 m3/h MJERNO-REDUKCIJSKA STANICA MAGADENOVAC kpl, kom 1 sa svom pripadajućom opremom: cjevni materijal, kuglaste slavine 2“- 6“, filter-izmijenjivači topline, regulacijska oprema (regulator-monitor-blokada), mjerila protoka (rotacijski klipovi i turbinsko), korektor volumena, oprema za kotlovnicu. Izrada, zavarivanje, ispitivanje cjevovoda te montaža sklopa mjerno-redukcijske stanice i kotlovnice.

MRS Magadenovac – slike sa lokacije ugradnje

 

Skip to content