Author Archives: Alena Sokic

Pridružite nam se na 37. međunarodnom znanstvenom stručnom susretu stručnjaka za plin u Opatiji

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da posjetite naš štand br. 19 na 37. Međunarodnom znanstvenom stručnom susretu stručnjaka za plin koji će se održati u Opatiji u Hotelu Adriatic od 11. do 13. svibnja 2022. 37. Međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka je trodnevna međunarodna plinska konferencija i izložba u Opatiji, u organizaciji Hrvatske stručne udruge za plin […]

Uspješan završetak projekta proizvodnje i isporuke MEGC

Macel plin d.o.o. je uspješno izvršio obveze prema tekućem ugovoru sa Rafinerija nafte brod a.d., BiH. Investitor: Rafinerija nafte brod a.d. Predmet ugovora: Pokretni automobilski sustav skladištenja plina (MEGC) s poluprikolicom kapaciteta 5400nm3, 250 bara U skladu s Ugovornim obvezama je isporučeno 6 jedinica sljedećih tehničkih karakteristika: TECHNICAL SPECIFICATION 30 FT MEGC CONTAINER TYPE OF CYLINDERS II […]

Otvorena prva samoposlužna punionica na stlačeni prirodni plin

26.listopada 2021.  je otvorena prva samoposlužna punionica stlačenog prirodnog plina na području Republike Hrvatske. Vrijednost investicije je 3.700.000 kuna bez PDV-a , a Macel plin d.o.o.  je imao ulogu izvođača te isporučitelja strojarskih radova i opreme. Korištenjem stlačenog prirodnog plina energenta ostvaruju se i znatne financijske uštede, od 30 do 40 %, u odnosu na […]

Uspješan završetak punionice SPP (CNG) za slovenskog partnera

Prema narudžbenici slovenskog partnera, NRG trgovina in zastopanje, d.o.o., završena je izrada punionice stlačenog prirodnog plina te je ona 22.02.2021. transportirana iz proizvodne hale firme Macel plin d.o.o. na montažu i konačnu lokaciju u Ljubljani, Letališka cesta kod krajnjeg korisnika Energetika Ljubljana d.o.o.. Isporučena punionica stlačenog prirodnog plina prva je proizvedena u firmi Macel plin […]

Prva punionica SPP (CNG) bez posade u Hrvatskoj

Macel plin d.o.o. je započeo radove na lokaciji u Slavonskom Brodu u okviru Ugovora potpisanog sa Brod plin-om vezano uz izgradnju Punionice stlačenog prirodnog plina koja će biti prva u Hrvatskoj bez posade s automatskom naplatom (kartično poslovanje). Danas u Hrvatskoj postoje ukupno tri punionice izgrađene u novije vrijeme,  tako da će ova u Slavonskom […]

MRS Magadenovac uspješno puštena u rad krajem listopada

Investitor: PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, 10 000 Zagreb Predmet Ugovora: Izrada, puštanje u rad i održavanje tipskih kontejnerskih MRS 1 x 400 m4/h, 50 bar (za lokacije Čađavica, Hampovica, Gola i Molve selo) i tipske kontejnerske MRS 2 x 4000 m3/h, 50 bar (za lokaciju Sirač) Pušten u pogon: 29.10.2020. Lokacija projekta: MAGADENOVAC, OPĆINA […]

Skip to content